Putovanje - Istanbul - Dan žena 2019. - 8. mart - 3 noćenja, autobus

Putovanje - Istanbul - Dan žena 2019. - 8. mart - 3 noćenja, autobus

KLIKNITE NA www.amostravel.rs/aranzmani/istanbul-8-mart-dan-zena-2019 ZA CELOKUPNU PONUDU ARANŽMANA U ISTANBULU ZA 8. MART (DAN ŽENA)!

KLIKNITE NA www.amostravel.rs/putovanja-evropski-gradovi-8-mart-dan-zena-2019 ZA CELOKUPNU PONUDU ARANŽMANA ZA 8. MART (DAN ŽENA) U EVROPSKIM METROPOLAMA!

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji stanuju i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – isprepletene i neraskidivo povezane.

  • CENOVNIK I PROGRAM PUTOVANJA
  • NAPOMENE

TERMIN: 06.03. – 11.03.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 60 prijavljenih putnika.

PROMO CENA ARANŽMANA: – važi za određeni broj kapaciteta

109 € po osobi u 1/2 i 1/2+1 sobi

CENA ARANŽMANA:

129 € po osobi u 1/2 i 1/2+1 sobi

– doplatu za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana

Opis smeštaja:

Hotel Prestige 3* – www.hotelprestige.com.tr/en-US/HomePage Hotel se nalazi u starom delu grada-Laleli, na 500 metara od Velike tržnice. Hotel ima restoran, bar, terasu. Hotel poseduje 98 soba i svaka soba ima tuš/WC, LCD TV, fen za kosu, klima uređaj, mini bar, wi fi.
Hotel Martinez 3* – www.otelmartinenz.com/ Hotel se nalazi u starom delu grada – Laleli, u blizini Kapali čaršije. Hotel ima restoran, bar, terasu. Hotel poseduje 95 soba i svaka soba ima tuš/WC, SAT TV, telefon, fen za kosu, klima uređaj, mini bar, wi fi.
Hotel Oran 4* – www.oranhotel.com Hotel se nalazi u starom delu grada – Laleli, na samo 1,2km od Kapali čaršije. Hotel ima restoran, bar, spa centar, fitens centar, frizerski salon, TV salu, suvenirnicu, wifi u holu. Hotel poseduje 99 soba i svaka soba ima tuš/WC, SAT TV, telefon, fen za kosu, klima uređaj, mini bar, sef, wi fi.
Hotel Benler 3* – benler-hotel.hotel-istanbul.net/en Hotel je centralno lociran u starom delu grada. Hotel ima restoran, bar, lift, terasu na krovu sa predivnim pogledom na Istanbul. Hotel poseduje 100 soba i svaka soba ima tuš/WC, TV, klima uređaj, mini bar, sef, wi fi.
Hotel Selenay 3* – hotelselenay.com/index.html Hotel je centralno lociran u starom delu grada. Hotel ima restoran, terasu na krovu sa predivnim pogledom na Istanbul. Svaka soba ima ima tuš/WC, TV, klima uređaj, telefon

Program putovanja:

1.dan Beograd – Bugarska
Polazak iz Beograda sa parkinga pored direkcije “Laste” (Auto put Beograd-Niš broj 4.) . Lagana noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.
2. dan Istanbul
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča: staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu, Bosfor, palata Dolmabahče. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šoping – Kapali čaršija (bazar sa preko 4000 radnji). Noćenje.
3. dan Istanbul (fakultativno) – Tursko Veče (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje.
4. dan (subota) Istanbul (fakultativno) – Dolmabahce Palata (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija. Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Dolombahče palate – poslednje sedište sultana. Noćenje.
5. dan Istanbul – Bugarska
Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Planiran polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.
6. dan  Beograd
Dolazak u mesto polaska u prepodnevnim časovima.

Cena aranžmana uključuje:

-prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker, klima, audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
-smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama
-obilaske prema programu (Istanbul – panorama grada)
-troškove organizacije i vođstva puta
-usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

Cena aranžmana ne uključuje:

– Međ. zdravstveno osiguranje
– Individualne troškove
– Ulaznice i fakultativne izlete

Uslovi plaćanja:

– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 15 dana pre datuma polaska na put.

– Čekovima gradjana

– Platnim karticama: DINA, MASTER, MAESTRO, VISA, AMERICAN EXPRESS

– Platnim karticama Banca Intesa, odloženo do 12 rata bez kamate

– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.

Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene):
* Tursko veče – 30€
* Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom – 45€ (uključene ulaznice i vodič na srpskom jeziku)
*  Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljeskoj patrijaršiji – 20€ (uključen vodič na srpskom jeziku)
* Dolombahče palata – 30€ (uključene ulaznice)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

OD/19

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze.
Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ..) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
OPŠTE NAPOMENE:
Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela.
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobradaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu, ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremedaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pladanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Ostali smeštaj

Google PlusInstagram
YUTA

0117700050
0603033623
0603033624
Makenzijeva 44, Beograd
(Kod Kalenić pijace)
MAPA
amostravelbeograd @gmail.com
Pon-Pet: 09-20 časova
Subota: 09-15 časova